Müəllimin coğrafiya dərsinə hazırlanması.Coğrafiya fənni üzrə sinifdən kənar iş. Coğrafiya kabinəsi.


kabinetCoğrafiyanın tədrisində coğrafiya kabinəsinin rolu və əhəmiyyət üçündür. Çünki coğrafiya müəllimi tədris prosesində birsıra coğrafi obyekti bir biri ilə müqayisə etməli olur. Bu obyektlər ya xəritədəd ya şəkillərdə və ya vəsaitdə əks etdirilir. Coğrafiya üçün səmərəli sayılan müqaysə üsulu coğrafiya müəlliminin bu vəsaitinin olmasını tələb edir. Odur ki, məktəbdə coğrafiya kabinəsinin olması vacibdir:
1.Coğrafiyanın əhəmiyyət etdiyi birsıra məsələlər həddən artıq müxtəlif vəsait tələb edir. Bura atlaslar, xəritələr, şəkillər, müxtəlif illustrasiyalar, modellər, kolleksiyalar, təcrübə nümaşinə dair avadanlıqlar, birsıra əşyadır. Continue reading “Müəllimin coğrafiya dərsinə hazırlanması.Coğrafiya fənni üzrə sinifdən kənar iş. Coğrafiya kabinəsi.”

Advertisements

WordPress.com Bloqu.

Yuxarı ↑