MİNFAKT

Məlumat əldə et, əylən…

ÜMUMİ TƏHSİLİN SƏVİYYƏLƏRİ ÜZRƏ TƏLİM NƏTİCƏLƏRİ


 İbtidai təhsil üzrə ümumi təlim nəticələri

İbtidai təhsili başa vurmuş şagird aşağıdakıları bacarmalıdır:  yaşına uyğun bədii, elmi-kütləvi və məlumat xarakterli mətnləri müəyyən edilmiş qaydada oxumağı;

oxuduğu mətndəki əsas məzmunu ayırmağı və ona öz fikrini bildirməyi;

lüğətlərdən, məlumat xarakterli vəsaitlərdən, kompüter texnikasından istifadə etməyi;

öz fikirlərini şifahi və yazılı formada aydın ifadə etməyi;

məntiqi düşünməyi, fikir irəli sürməyi, başqasının fikrinə münasibət bildirməyi;

zəruri riyazi bilikləri həyatda tətbiq etməyi, sadə alqoritmləri yerinə yetirməyi;

müşahidə etdiyi obyekt və hadisələri təsvir etməyi, onları səciyyəvi əlamətlərinə görə fərqləndirməyi;

ünsiyyət qurmağı, əməkdaşlıq etməyi, komanda, kollektiv tərkibində fəaliyyət göstərməyi;

sadə mədəni davranışı, şəxsi gigiyena və zəruri təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyi;

müəyyən olunmuş normativlər çərçivəsində fiziki hərəkətləri, bədii-estetik qabiliyyətini nümayiş etdirməyi, sadə əmək vərdişlərini tətbiq etməyi; Oxumağa davam et

Advertisements

İyul 4, 2015 Posted by | Coğrafiyanın tədrisi metodikası | , , | Bir şərh yazın

Xələf Azəri – Azərbaycan


xelef

Zaman-zaman ana yurdum Əsir qalıb yad əllərdə.

Kədər,möhnət,qəm kidurət məskən salıb könüllərdə.

Hey itirdin gələ-gələ nə qazandım bu illərdə.

Fəlakətlər,müsibətlər gəldi başa Azərbaycan.

Barışmaqdan keçib artıq gir savaşa Azərbaycan.

 

Torpağa bax parçalanıb biri cənub,biri şimal,

Eyni fikir,eyni duyğu fəqət özgə yaşar bir hal.

Hansı yerdə görünübdür bu müsibət,bu dərd,məlal.

Mən demirəm sən ol bu cür,belə yaşa Azərbaycan.

Deyirəmki keçib artıq gir savaşa Azərbaycan. Oxumağa davam et

Mart 13, 2013 Posted by | Ümumi | , , , , , , , , , , | 2 Şərh

   

%d bloqqer bunu bəyənir: